آرامش نسبی در نیجریه برقرار است

با وجود بازگشت آرامش نسبی به شمال نیجریه، فضای حاکم بر اوضاع همچنان متشنج است. شورش جوانان علیه نتیجه انتخابات روز دوشنبه که در آن گودلاک جاناتان پیروز معرفی شد، تعداد زیادی کشته بر جای گذاشت. تعداد کشته ها در شهرهای مختلف، قابل توجه گزارش شده است. در تحولی دیگر، وزیر کشور نیجریه از کار خود معلق شده است که بنظر می رسد ربطی به خشونت های روز دوشنبه نداشته باشد.