نگرانی آمریکا از خشونت های انتخاباتی در نیجریه

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا از کمیسیون انتخاباتی نیجریه خواسته است که به تمام اتهاماتی که در زمینه تخلفات در حوزه های رای گیری مطرح شده رسیدگی کند.

او در بیانیه خود، انتخابات روز شنبه در نیجریه را "تاریخی" توصیف کرد و آنرا به عنوان یک "موفقیت" ستود و نیز خواهان پرهیز از خشونت جناح های مختلف شد.

شمارش آرا حاکیست که گودلاک جاناتان، رئیس جمهوری فعلی نیجریه، در مرحله اول اکثریت آرا را از آن خود کرده است.

با وجود بازگشت آرامش نسبی به شمال نیجریه، فضای حاکم بر اوضاع همچنان متشنج است.

اعتراضات اخیر علیه نتیجه این انتخابات شماری کشته بر جای گذاشته است.