'توهین یک مداح به احمدی نژاد در حال رسیدگی قضایی است'

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، با تاکید بر اینکه با هرگونه اهانت و توهین به مسئولان ارشد نظام برخورد می شود، گفته است که موضوع توهین یک مداح معروف تهران به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، در دست رسیدگی قضایی است.

اوایل این هفته، سایت دولت یار، حامی آقای احمدی نژاد، گزارش کرد که یک مداح معروف به نام سعید حدادیان، در یک جلسه عزاداری، "با به کار بردن الفاظ شنیع جنسی نسبت به دکتر احمدی نژاد و تشبیه رئیس دفتر رئیس جمهور و متهم کردن به زشت ترین مسائل، غیر مستقیم مقامات کشور را تهدید به برخورد فیزیکی و حذفی کرد."