رونق محصول 'حلال توریسم' در اولویت سازمان گردشگری است

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ایران با تاکید بر وجود زیرساخت های گردشگری مذهبی و فرهنگی در ایران، رونق "گردشگری حلال" را یکی از اولویت های این نهاد عنوان کرده که قرار است در سال جاری با جدیت دنبال شود.

شهباز یزدانی در مصاحبه با ایرنا، "حلال توریسم" را یک محصول جدید صنعت گردشگری معرفی کرده که براساس تعریف سازمان جهانی جهانگردی، نوع خاصی از گردشگری مذهبی است که تمام فعالیت های آن با توجه به قوانین اسلامی انجام می گیرد و برنامه های ویژه ای را برای مسلمانانی تدارک می بیند که می خواهند در طول سفر، به آداب مذهبی خود عمل کنند.