تماس تلفنی موسوی و رهنورد با خانواده‌شان

وب سایت روز از تماس تلفنی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با خانواده هایشان بعد از چندین روز بی خبری، روحیه عالی این دو و تداوم حبسشان در خانه خبر داده است.

میرحسن حبیبی موسوی، همسر خواهر میرحسین موسوی، به روز آنلاین گفته است که آقای موسوی و خانم رهنورد روز دوشنبه با خانواده خود تماس گرفته اند.

آقای حبیبی موسوی گفته است که میرحسین موسوی و همسرش در این تماس تلفنی، تنها به احوالپرسی با خواهر و بستگان خود پرداخته اند و هیچ صحبت دیگری مطرح نشده است.

آقای حبیبی موسوی وضع روحی آقای موسوی و خانم رهنورد را "عالی" توصیف کرده و گفته است "تا جایی که ما میدانیم سالم هستند". به گفته اقای حبیبی موسوی آقای موسوی و خانم رهنورد کماکن در خانه خودشان زندانی هستند.

به گفته آقای حبیبی موسوی آخرین دیدار میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با اعضای خانواده شان به زمانی برمیگردد که این دو بعد از فوت پدر آقای موسوی و پیش از خاکسپاری او، در خانه پدری آقای موسوی حاضر شدند.

میرحسن حبیبی موسوی پدر علی حبیبی موسوی، خواهرزاده میرحسین موسوی، است که در روز عاشورای ۸۸ در خیابان های تهران و به ضرب گلوله کشته شد.