رضایی: سازمان اطلاعات بهتر از وزارت اطلاعات است

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران معتقد است که در این کشور سازمان اطلاعاتی موفق‌تر از وزارت اطلاعات خواهد بود.

آقای رضایی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر گفت که در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا "اطلاعات" یک مساله حاکمیتی و فراتر از امور اجرایی است، "لذا در کشور ما نیز در شرایط مناسبی، می‌توان وزارت اطلاعات را تبدیل به سازمان اطلاعاتی کرد".

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اطلاعات کشور می‌تواند به طور مثال مشابه صدا و سیما اداره شود، افزود : "هر سه قوه کشور به اطلاعات نیازمند هستد و نظام هم نمی‌تواند بی ارتباط با اطلاعات باشد".

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران زیر نظر رهبر ایران اداره می شود و رئیس آن را رهبری تعیین می کند.