فعال سیاسی سوریه بازداشت شد

فعالان حقوقی در سوریه می گویند که مقامات این کشور محمود عیسی چهره برجسته و مخالف دولت سوریه را بازداشت کردند.

براساس گزارش ها مقامات امنیتی آقای عیسی را پس از انجام یک مصاحبه تلویزیونی در خانه اش بازداشت کردند.

دولت سوریه روز سه شنبه پس از نزدیک به ۵۰ سال قانون وضعیت فوق العاده در این کشور را لغو کرد.

آقای عیسی که به عنوان یک فعال چپ شناخته می شود، ۱۱ سال از عمرش را در زندان های سوریه گذرانده است.