درخواست آزادی هفت گردشگر ربوده شده در لبنان

هفت گردشگر استونیایی که ماه گذشته در لبنان ربوده شده بودند، در ویدئویی که در سایت یوتیوب قرار گرفته از رهبران کشورهای مختلف درخواست کمک کرده اند.

در این ویدئو که اصالت آن قابل تائید نیست، هفت مرد نشان داده می شوند که از رهبران فرانسه، عربستان سعودی، اردن و لبنان خواسته اند تا از آنها حمایت کنند.

این توریست های استونیایی ماه گذشته در حین دوچرخه سواری در لبنان توسط مردان مسلح ربوده شدند.

۱۱ نفر در خصوص این آدم ربایی در لبنان متهم شده اند.

مقامات لبنانی می گویند آنها نگرانند که توریست ها را به داخل مرز سوریه منتقل کرده باشند.