بازداشت مظنون به قتل دختر چینی در تورنتو

پلیس کانادا فردی را به اتهام به قتل یک دانشجوی چینی در تورنتو بازداشت کرده است.

متهم یک مرد ۲۹ ساله است.

دوست پسر لیو چیئن، لحظات پایانی عمر این دانشجوی ۲۳ ساله را هزاران کیلومتر دورتر در وبکم دید.

به گفته دوست پسر لیو چیئن، این دختر چینی در پی مراجعه یک مرد به در خانه برای استفاده از تلفن، او را به محل زندگی خود راه داد و پس از چند لحظه درگیری، تصویر وبکم قطع شد.

جنازه دختر چینی که از کمر به پایین عریان بود، جمعه گذشته در خانه اش پیدا شد ولی پلیس هنوز به علت مرگ او پی نبرده است.