یمن: تاکید علی عبدالله صالح بر عدم کناره گیری

علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن بار دیگر خواسته مخالفانش برای کناره گیری هر چه سریع تر از قدرت رد کرده است.

آقای صالح با متهم کردن مخالفان به برنامه ریزی برای کودتا از آنها خواست به جای اصرار بر برکناری او، در انتخابات پیش رو در سال ۲۰۱۳ شرکت کنند.

علی عبدالله صالح وعده داده است در انتخابات آتی شرکت نکند ولی مخالفان خواهان کناره گیری فوری او هستند.

همزمان، چهار نفر در آخرین درگیری های مخالفان با نیروهای امنیتی یمن کشته شده اند.

به گزارش شاهدان عینی، سه تظاهرکننده روز سه شنبه در صنعا، پایتخت یمن کشته شدند.

یک نفر نیز در شهر بندری الحدیده کشته شده است.