رانش گل در کلمبیا خسارات عمده به بار آورد

رانش گل بیش از 200 خانه را در شهر یوتیکا در مرکز کلمبیا ویران کرده است.

باران های سیل آسا باعث شد که آب از کرانه های رود محلی سرازیر شود و سیل، گل و سنگ را راهی خیابان های شهر کند.

مقام ها گفتند که یک زن سالخورده درگذشته و دو مرد ناپدید شده اند.

مارسل هرناندز شهردار یوتیکا می گوید که برای 238 خانواده "هیچ چیز باقی نمانده است."

کارشناسان آب و هوا می گویند که پنج استان کلمبیا شاهد بارانی دو برابر معمول در ماه آوریل بوده اند.