تشدید مقررات منع ورود به محدوده نیروگاه اتمی فوکوشیما

نخست وزیر ژاپن اعلام کرده است که مقررات منع ورود تا شعاع بیست کیلومتری اطراف نیروگاه آسیب دیده فوکوشیما با جدیت بیشتری به اجرا گذاشته می شود تا از آلودگی افراد به تشعشعات اتمی و سرقت احتمالی از خانه های تخلیه شده در این محدوده جلوگیری شود.

این تصمیم پس از آن اعلام می شود که گزارش شد با وجود وضع محدوده ورود ممنوع به این محدوده، همچنان حدود شصت خانوار به سکونت در خانه های خود در این منطقه ادامه داده و در نتیجه، در معرض خطر آلودگی قرار گرفته اند.

نیروگاه فوکوشیما در اثر زمین لرزه و سونامی ماه مارس در شمال شرق ژاپن آسیب دید و باعث نشت مواد رادیو اکتیو به محیط اطراف شد.