توضیحات امام جمعه قم درباره اظهارات جنجالی اخیرش

دفتر آیت الله محمد سعیدی، امام جمعه قم بیانیه ای منتشر کرده و در مورد فیلمی که او را در حال تشریح لحظه تولد آیت الله خامنه ای، رهبر ایران نشان می دهد توضیحاتی ارائه داده است.

امام جمعه قم در این بیانیه پذیرفته است که انتشار این فیلم در فضای اینترنت "موجب نگرانی عده ای" شده است و از "حساسیت منطقی" این عده تشکر کرده است.

چند روز پیش فیلمی در سایت های اینترنتی منتشر شد که در آن آیت الله محمد سعیدی در یک جلسه سخنرانی، نقل قولی را از خواهر آیت الله خامنه ای در مورد "یاعلی" گفتن رهبر ایران در لحظه متولد شدن مطرح می کند.

بیانیه امام جمعه قم در روز پنجشنبه، اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ در خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا منتشر شده است.

در بخشی از این سخنرانی امام جمعه قم به نقل از خواهر آیت الله خامنه ای می گوید: "قابله توی اتاق داشت زمینه تولد این فرزند جدید را فراهم می کرد. یک مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه. ما در را باز کردیم آمدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت این آقا، یعنی مقام معظم رهبری وقتی می خواست از بدن مادر خارج بشه گفت یاعلی".

اکنون چند روز پس از انتشار گسترده این فیلم در اینترنت، آیت الله محمد سعیدی طی بیانیه ای گفته است:"اینجانب چند ماه پیش در یک جمع محدود سخنرانی داشتم، متاسفانه بخشی از آن که صرفا نقل قول بود روی برخی سایت ها رفت و موجب نگرانی عده ای شد".