هدیه تهرانی اعاده حیثیت می‌کند

هدیه تهرانی، بازیگر سینمای ایران با انتقاد از انتشار خبر محاکمه خود گفت که با شکایت از وکیل شاکی خود، تقاضای اعاده حیثیت خواهد کرد.

او در مورد شکایت طراح نمایشگاه عکس "آب" از خود گفت که این پرونده مراحل قانونی خود را طی می کند و قاضی در این باره رای صادر خواهد کرد.

وکیل طراح نمایشگاه عکس آب پیش تر موضوع شکایت و روند رسیدگی به آن را با خبرنگاران در میان گذاشته بود.

به گزارش خبرگزاری های ایران، طراح نمایشگاه عکس خانم تهرانی که آذرماه سال ۸۸ در تهران برگزار شد، از وی به خاطر عدم وصول چک مربوط به این نمایشگاه شکایت کرده است.