بررسی تعطیلی سفارت بحرین در مجلس ایران

حسین سبحانی نیا، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در واکنش به تصویب طرح تعطیلی سفارت ایران در منامه از سوی پارلمان بحرین اعلام کرد که "در صورتی که بحرین، این طرح را عملی کند، بدون شک عکس‌العمل حداقلی ایران،‌ مقابله به مثل خواهد بود."

او در مورد واکنش وزارت امور خارجه ایران نسبت به تصویب طرح تعطیلی سفارت ایران در منامه، گفت: "دستگاه دیپلماسی باید عکس العمل مناسبی را برای برخورد با این گونه حرکت‌ها داشته باشد تا بتواند از منافع کشور در شرایط کنونی منطقه‌،‌ به خوبی دفاع کند." آقای سبحانی نیا‌ همچنین از "تاثیرپذیری" بحرین و "برخی دیگر از کشورهای عربی" از دولت آمریکا و کشورهای غربی انتقاد کرد.