آمادگی برای بررسی به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین

سفیر فرانسه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک ساعتی پبش از آمادگی این کشور و اتحادیه اروپا برای بررسی گزینه به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی خبر داد.

جرارد آرو در جلسه دوره ای بررسی وضعیت خاورمیانه در سازمان ملل گفت دولت فرانسه معتقد است به رسمیت شناختن فلسطین می تواند راه را برای آغاز مجدد گفتگو های صلح باز کند.