پانزده کشته در انفجار پاکستان

بر اثر انفجاری در شهر کراچی در جنوب پاکستان دستکم پانزده نفر کشته شده اند.

انفجار در یک محل غیر قانونی شرط بندی رخ داده است.

به گفته مقامات پلیس، احتمال می رود که این حادثه در نتیجه رقابت گروه‌های مختلف مافیایی و تبهکار صورت گرفته باشد.