تکذیب بستری شدن مشایی در بیمارستان

خبرگزاری فارس به نقل از "یکی از نزدیکان" اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران، خبر بستری شدن او در بیمارستان را تکذیب کرد.

این شخص که هویت او فاش نشده، گفته است که آقای مشایی در سلامت کامل به سر می برد و امروز (پنجشنبه اول اردیبهشت) مثل روزهای قبل در دفتر کار خود حاضر بوده است.

عدم حضور آقای مشایی در سفر محمود احمدی نژاد به استان کردستان در پی افزایش حملات اصولگرایان به او، در فضای سیاسی ایران ابهاماتی ایجاد کرده است.

فارس به نقل از منبع خبری خود نوشت که علت عدم حضور آقای مشایی در سفر کردستان، "مشغله کاری زیاد او" بوده است.