'آمریکا 85 هواپیمای بدون سرنشین کوچک به پاکستان می دهد'

یک مقام ارتش آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که آمریکا 85 هواپیمای بدون سرنشین کوچک از نوع "ریون" در اختیار پاکستان قرار خواهد داد.

این هواپیماها برای مقاصد تجسسی به کار گرفته می شوند و برای حمله مستقیم به اهدافی بر زمین کاربرد ندارند.

یک سخنگوی "ارو وایرونمنت" که این هواپیماها را می سازد گفت که "ریون" توسط متحدان آمریکا از جمله ایتالیا، اسپانیا و نروژ به کار گرفته می شود و یکی از پراستفاده ترین هواپیماهای بدون سرنشین در جهان است.

خبرگزاری رویترز نوشت که این خبر نشانه دیگری از کمک فزاینده نظامی آمریکا به پاکستان است.

پاکستان از متحدان آمریکا در نبرد با القاعده و هچنین بعضی از پیکارجویانی که در حمله به نیروهای آمریکایی در افغانستان دست دارند به حساب می آید.

مطالب مرتبط