روسیه: عضو ارشد القاعده در شمال قفقاز کشته شد

به گزارش منابع روسی، نماینده و عضو ارشد شبکه القاعده در شمال قفقاز همراه با یک "شورشی دیگر" در درگیری با نیروهای دولتی در جمهوری چچن کشته شده اند.

این منابع به نقل از رئیس جمهوری چچن نوشته اند که خالد محمد یوسف الاماراتی، متولد عربستان سعودی، در آموزش و تامین منابع مالی شورشیان در این جمهوری دست داشته است.

در سال های اخیر، نیروهای روسی درگیر جنگ با جدایی طلبان مسلح در چچن و تعداد دیگری از جمهوری های تشکیل دهنده فدراسیون روسیه در منطقه قفقاز بوده اند که تلفات و خسارات گسترده ای را به دنبال داشته و انگیزه اقدامات خرابکارانه در نقاط مختلف روسیه بوده است.

مقامات روسی گروه های جدایی طلب در این منطقه را اسلامگرایان تندرویی معرفی می کنند که با شبکه القاعده ارتباط دارند.