شورای نگهبان:ارتقای مدرک تحصیلی نمایندگان تبعیض نارواست

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر مخالفت شورا با طرح ارتقای مدرک تحصیلی نامزدهای انتخابات مجلس، گفته است: "با توجه به فضای جامعه و تعداد تحصیل کنندگان کشور، این لایحه شرایطی را ایجاد خواهد کرد که شاهد بروز تبعیضی ناروا خواهیم بود."

خانه ملت - پایگاه اطلاع رسانی مجلس - به نقل از عباس کدخدایی نوشته است که اعضای شورای نگهبان معتقدند که "نمایندگی حقی است که باید با یک شرایط حداقلی برای همه افراد جامعه که از صلاحیت قانونی برخوردار هستند، فراهم شود."

براساس طرح ارتقای مدرک تحصیلی نمایندگان، نامزدهای نمایندگی مجلس باید دست کم دارای مدرک فوق لیسانس دانشگاهی و یا تحصیلات حوزوی معادل آن باشند و آقای کدخدایی گفته است که در هر حال، اگر این طرح تا زمان برگزاری انتخابات آتی مجلس در اسفندماه تصویب و اجرایی شود، تایید نامزدهای نمایندگی براساس آن صورت خواهد گرفت.

در جمهوری اسلامی، شورای نگهبان وظیفه تایید نهایی مصوبات مجلس را دارد و همچنین، داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، مانند شمار دیگری از نهادهای انتخابی، تنها پس از کسب تاییدیه شورای نگهبان حق دارند در رقابت های انتخاباتی شرکت کنند.