آمادگی نیروهای امنیتی سوریه برای مقابله با ''تظاهرات بزرگ'

نیروهای امنیتی سوریه برای مقابله با آنچه که معترضان به حکومت آن را "تظاهرات بزرگ" در این جمعه خوانده اند در برخی شهرهای این کشور تدابیر ویژه ای را به اجرا گذاشته اند.

براساس گزارش های رسیده، واحدهای ارتش به منظور جلوگیری از برگزاری تجمع مخالفان در نقاط مختلف شهر حمص، از مراکز اصلی تظاهرات مخالفان بشار اسد، رئیس جمهوری، مستقر شده اند.

تظاهرات اعتراضی حدود یک ماه پیش و با طرح خواست هایی شامل اصلاحات و آزادی سیاسی، لغو وضعیت فوق العاده و مبارزه با فساد در تشکیلات حکومتی آغاز شد اما با گذشت زمان و خودداری حکومت از واکنش نسبت به این خواست ها، به تدریج به درخواست تغییرات اساسی در رژیم منجر شده است.

حکومت بشار اسد پس از چند هفته تعلل، سرانجام خواست اولیه معترضان برای لغو وضعیت فوق العاده را برآورده ساخته اما در مقابل، محدودیت های جدیدی از جمله لزوم دریافت مجوز برای برگزاری تظاهرات را به اجرا گذاشته است.