ایران و تاجیکستان آب و نفت مبادله می کنند

سفیر تاجیکستان در تهران در گفتگویی پیرامون روابط اقتصادی دوجانبه، گفته است که طبق توافق دولت تاجیکستان با ایران، قرار شده است آن کشور در قبال تحویل آب شیرین، از ایران نفت دریافت کند.

وی همچنین با اشاره به زمینه همکاری دو کشور در بخش کشاورزی، یادآور شد بسیاری از مزارع انگور تاجیکستان از زمان فروپاشی اتحاد شوروی از بین رفته و از سرمایه گذاران و متخصصان ایرانی برای احیای تاکستان ها و توسعه بخش کشاورزی آن کشور دعوت کرد.

حاتم دولت علی اف گفت که تاجیکستان برای احیای تاکستان ها و توسعه فضای سبز، آماده است متخصصان ایرانی را استخدام کند و زمین های لازم برای احیای تاکستان ها را با قرارداد اجاره نود ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد اما در مورد فرآوری و بازاریابی محصول این تاکستان ها توضیحی نداده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، سفیر تاجیکستان در مورد مبادلات تجاری دو کشور گفت که در سال گذشته، ارزش صادرات ایران به تاجیکستان به 210 میلیون دلار و ارزش صادرات تاجیکستان به ایران به 44 میلیون دلار رسید.