'برداشت طلب‌های معوق از حساب یارانه‌ بدهکاران بانکی در ایران'

گزارش‌ها از ایران حاکی است که بعضی از بانک‌ها در این کشور طلب‌های معوق خود را از حساب یارانه‌های نقدی مشتریان بدهکار تسویه کرده‌اند.

خبرگزاری مهر نوشته است که این روش در بعضی از شهرهای ایران، از جمله اراک، در حالی به کار رفته است که بانک مرکزی پیش تر با صدور بخشنامه ای این کار را ممنوع کرده بود.

رامین پاشایی فام، مدیرعامل بانک سپه در این مورد به خبرگزاری مهر گفت: "بانک ها به هیچ وجه اجازه برداشت مطالبات معوق خود را از حساب یارانه های نقدی افراد که نزد آنها باز شده است، ندارند".

او گفت که اگر مشتریان در این مورد شکایت کنند و تخلف بانک محرز شود، "برخوردهای قانونی سخت" در انتظار بانک های متخلف خواهد بود.