قیمت نان در ایران افزایش می‌یابد

محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها در ایران در گفت و گو با خبرگزاری مهر تأیید کرد که قیمت خرید تضمینی و همچنین فروش گندم به کارخانه های آردسازی از کیلویی ۲۵۰ تومان به کیلویی ۳۶۰ تومان افزایش یافته است.

او گفت که استانداری ها مسئول تعیین قیمت نان هستند و تأکید کرد که افزایش قیمت نان در اثر افزایش قیمت گندم "اندک" خواهد بود.

این در حالی است که رئیس اتحادیه نان فانتزی تهران پیشنهاد کرده است که با توجه به قیمت جدید گندم، قیمت این نوع نان ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یابد.

معاون برنامه ریزی استانداری تهران می گوید که هنوز ابلاغیه ای در این مورد به استانداری تهران نرسیده است.