نامه انتقادی گروهی از زندانیان سیاسی ایران به مراجع

سایت کلمه، پایگاه خبری نزدیک به مخالفان دولت ایران نامه گروهی از زندانیان سیاسی این کشور را خطاب به مراجع تقلید منتشر کرده که در آن به "سکوت" آنها در برابر "ظلم" اعتراض شده است.

در این نامه با اشاره به اعتراضات مراجع تقلید و روحانیان بلندپایه شیعه به سرکوب جنبش های اعتراضی در کشورهای منطقه، به ویژه بحرین، آمده است: "چگونه است که این جنایات در سایر کشورها فریاد یکپارچه شما را بلند می کند، اما همین جنایات در داخل کشور تنها و تنها با واکنش قابل تقدیر معدودی از مراجع عالی قدر و بزرگان حوزه همراه بوده و سایرین هیچ واکنش و اعتراضی نسبت به این ظلم ها و جنایات نداشتند؟"

امضا کنندگان نامه، که سایت کلمه اسامی آنها را منتشر نکرده است، از مراجع و روحانیان خواسته اند که برای پایان دادن به "فجایع، ظلم ها و جنایات" در ایران، به مسئولان کشور فشار آورند.