احتمال تعلیق موقت ویزای شنگن در فرانسه

فرانسه اعلام کرده است به دلیل هجوم زیاد مهاجران لیبی و تونس که از ناآرامی های این کشورها گریخته اند، در حال بررسی تعلیق روادید شنگن، قرار داد سفر آزاد بین کشورهای اروپایی، است.

یک مقام فرانسوی گفت: "باید ساز و کاری طراحی شود که قرارداد صدور ویزای مشترک بین کشورهای اروپایی را بشود به طور موقت معلق کرد، چون اوضاع مرزهای خارجی اروپا چندان بسامان نیست."

فرانسه، ایتالیا را به سوء تدبیر در استفاده از روادید شنگن متهم می کند.

دولت ایتالیا به مهاجران کشورهای شمال آفریقا که وارد جزیره لامپدوسا شده بودند، به طور موقت روادید داده است.