'اتمام حجت' قبایل مصراته برای برخورد با شورشیان

مقامات لیبی اعلام کرده اند قبایل محلی اطراف شهر تحت محاصره مصراته گفته اند در صورتی که ارتش دولتی نمی تواند از عهده شورشیان برآید، خود آنها دست به کار خواهند شد.

خالد الکعیم، معاون وزیر خارجه لیبی، گفت: "قبایل وفادار به سرهنگ قذافی از این که زندگی مردم این شهر به واسطه این درگیری ها مختل شده، عصبانی هستند".

آقای کعیم گفت ارتش تاکنون در نبرد با شورشیان از روشهای "حساب شده" استفاده کرده تا آمار تلفات کم بماند. اما او اضافه کرد در صورتی که قبایل مسلح درگیر جنگ شوند، چندان خویشتندار نخواهند بود.

درگیری ها در شهر مصراته دو ماه است که همچنان ادامه دارد و بسیاری از شهروندان عادی این شهر در میان کشته ها هستند.