ادامه اعتصاب غذای شش پناهنده ایرانی در بریتانیا با لبهای دوخته

شش پناهنده ایرانی که از هجده روز پیش در مقابل دفتر سازمان عفو بین الملل در لندن تحصن کرده بودند، کماکان با لبهای دوخته به تحصن خود ادامه می دهند.

کیارش، یکی از این تحصن کنندگان به بی بی سی فارسی گفت او و ۵ نفر از دوستانش بعد از این که درخواست های آنها از سازمان های مسئول بریتانایی به جایی نرسید، از روز ۵ آوریل ۲۰۱۱ تصمیم به دوختن دهان های خود و اعتصاب غذا گرفتند.

کیارش گفت: "اگر قرار است به ایران برگردیم و دوباره در معرض شکنجه، زندان و مرگ باشیم، ترجیح می دهیم همین جا با نخوردن غذا خودمان را راحت کنیم."

کیارش و دوستانش ادعا می کنند در ایران فعالیت های سیاسی داشته اند و تحت تعقیب و آزار بوده اند و در صورت بازگشت به ایران، مجازات های سنگینی در انتظار آنهاست.

کیارش در مورد خواسته خود و دوستانش گفت: "تنها خواسته ما این است که به کار ما و همه پناهنده های ایرانی رسیدگی کنند و فقط حق زندگی در این کشور را به ما بدهند."