گزارشگران بدون مرز 'سرکوب' در خوزستان را محکوم کرد

گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه ای "سرکوب تظاهرات در خوزستان و ممنوع کردن اطلاع رسانی درباره رویدادهای این استان از سوی مقامات ایران" را محکوم کرده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز، که مقر آن در پاریس است، در این بیانیه ادعا کرده است که "با ممنوع کردن اطلاع رسانی در باره‌ی وقایع خوزستان ارتباط این بخش از کشور با جهان قطع شده است."

گزارشگران بدون مرز در این بیانیه از ادامه سرکوب معترضان یک هفته بعد از درگیری آنها با نیروهای انتظامی و امنیتی، و همچنین بازداشت "تعداد زیادی از شهروند وب نگاران و همکاران رسانه ها" خبر داده است.

گزارشگران بدون مرز شمار بازداشت شدگان را ۹۷ نفر ذکر کرده است.