حمله پلیس چین به صومعه بودائیان تبت

فعالان حقوق بشر تبتی می گویند در جریان حمله پلیس به صومعه بودائیان تبت در جنوب غربی چین، دو نفر کشته شده اند.

کمپین بین المللی برای تبت می گوید دو نفری که کشته شدند، درصدد جلوگیری از بازداشت بیش از سیصد راهب بودایی در صومعه کرتی بودند.

به دنبال مرگ یک راهب بودایی در ماه پیش، تنش ها در این منطقه افزایش یافته است.

این راهب بودایی در اعتراض به دولت، خود را به آتش کشید.

خارجیان از سفر به این منطقه منع شده اند.