بان کی مون خواهان تحقیقات در باره خشونت‌های سوریه شد

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل خواهان تحقیقات مستقل درباره خشونت های روز گذشته در سوریه شده است.

در حالی که مردم سوریه آماده برگزاری مراسم دفن بیش از هفتاد نفری هستند که روز جمعه کشته شدند، جامعه جهانی نسبت به قضایای روز گذشته واکنش نشان می دهد.

دبیرکل سازمان ملل گفته است دولت سوریه باید به حق مردم این کشور در برپایی تجمعات مسالمت آمیز، احترام بگذارد.

بریتانیا نیز این خشونت ها را غیر قابل قبول دانسته و آمریکا نیز واکنش مشابهی نشان داده است.

سوریه، گروه های تبه کار را در خشونت ها مقصر می داند.