کشیش جنجالی آمریکایی حق تظاهرات جلوی مسجد را ندارد

دادگاهی در آمریکا، تری جونز، کشیش جنجالی آمریکایی را از برپایی تظاهرات در برابر مسجدی در ایالت میشیگان منع کرده است.

اقدام ماه پیش آقای جونز در سوزاندن قرآن، خشم مسلمانان را برانگیخت و در افغانستان تظاهرات گسترده ای برگزار شد.

در جریان حمله گروهی از تظاهرکنندگان علیه آتش زدن قرآن در آمریکا به دفتر سازمان ملل در مزارشریف، دست کم هشت کارمند خارجی این سازمان و چهار نفر دیگر کشته شدند.

یک دادگاه در آمریکا همچنین دستور داده آقای جونز به مدت سه سال، از مرکز اسلامی آمریکا در شهر دیربورن در ایالت میشیگان دور بماند.

تری جونز به مدت کوتاهی به دلیل خودداری از پرداخت جریمه زندانی شد.

کلیسای آقای جونز کمتر از ۵۰ عضو دارد.