برگزاری تظاهرات اعتراضی در هنگ کنگ

حدود هزار نفر در هنگ کنگ در اعتراض به بازداشت آی ویوی، هنرمند چینی به خیابان‌ها آمدند.

میان حاضران در تظاهرات که خواهان آزادی این هنرمند بودند و پلیس درگیری مختصری روی داد.

دولت چین می گوید که آی ویوی به اتهام ارتکاب جرایم اقتصادی تحت بازجویی است.

چین به جامعه بین المللی هشدار داده است که در مورد بازداشت او مداخله نکند.