انتقاد رهبر ایران از پوشش ماجرای مصلحی در رسانه‌های خارجی

آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران می گوید که ماجرای برکناری و ابقای وزیر اطلاعات موضوع چندان مهمی نبود، اما "دستگاه های تبلیغاتی دشمن" در مورد آن جنجال کردند.

او روز شنبه ۳ اردیبهشت (۲۳ آوریل) از مطرح شدن این تحلیل که "در نظام جمهوری اسلامی شکاف ایجاد شده است و رئیس جمهوری حرف رهبری را گوش نکرده است" گلایه کرد و آن را حرفی "سست و بی پایه" خواند.

رهبر ایران از تلاش های دولت و "بخصوص خود رئیس جمهور" تجلیل کرد، اما در عین حال گفت: "ما راجع به شخص قضاوت نمی کنیم، ما کار، خط و جهتگیری را ملاک و معیار قرار می دهیم".

آیت الله خامنه ای گفت: "بنده حقیر طبق اصول بنا ندارم در کارها و تصمیم های دولت وارد شوم. مسئولیت ها در قانون اساسی مشخص است؛ هر کس مسئولیتی دارد؛ مگر آنجایی که احساس کنم یک مصلحتی دارد تفویت می شود (نادیده گرفته می شود) که در قضیه اخیر اینجوری بود".

او گفت که تا زمانی که زنده است و مسئولیت دارد، نخواهد گذاشت "حرکت عظیم ملت به سوی آرمان ها ذره ای منحرف شود".