سونی از مرگ پدر 'سی‌دی' خبر داد

شرکت سونی از مرگ مردی خبر داد که در همه گیر شدن استفاده از سی دی (لوح فشرده) در جهان نقش اساسی داشت.

این شرکت ژاپنی اعلام کرد که نوریو اوگا، رئیس پیشین سونی در سن ۸۱ سالگی در توکیو درگذشته است.

به گفته سونی، "دوراندیشی و قدرت پیش بینی" آقای اوگا، سونی را به یکی از پیشروان صنعت سرگرمی در جهان تبدیل کرد.