انتقاد از 'انقلاب فرهنگی دوم در خردسوزترین دوران'

دفتر تحکیم وحدت، طیف علامه (منتقد حکومت ایران)، با انتشار اطلاعیه ای به مناسبت سالگرد انقلاب فرهنگی، ضمن انتقاد از برخورد با دانشگاهیان نسبت به اجرای یک انقلاب فرهنگی دوم هشدار داد.

در این بیانیه از زندانی شدن دانشجویان، اخراج استادان، محرومیت افراد از تحصیل و کشته شدن دانشجویان معترض در جریان اعتراضات سال گذشته انتقاد شده و وضعیت حاکم بر دانشگاه های ایران "خردسوزترین دوران ها" توصیف شده است که می توان آن را "انقلاب فرهنگی دوم" نامید.

تغییرات "بی جا و غیرعالمانه" در محتوای درس های علوم انسانی و تلاش برای تفکیک جنسیتی دانشگاه ها از جمله دیگر مواردی است که در اعلامیه دفتر تحکیم وحدت (طیف علامه) به آن اشاره شده است.