نخستین عملیات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در لیبی

آمریکا می‌گوید هواپیماهای بدون سرنشین ارتش این کشور در لیبی نخستین حمله خود را انجام داده‌اند.

به گفته ناتو، در این عملیات یک سایت پرتاب موشک متعلق به نیروهای دولتی در نزدیکی شهر مصراته نابود شده است.

شهر مصراته در کنترل نیروهای مسلح مخالف دولت معمر قذافی، رهبر لیبی است.

مقامات آمریکایی می گویند که هواپیماهای بدون سرنشین می توانند راحت تر به اهداف شهری حمله کنند و خطر تلفات غیرنظامی در حملات آنها کمتر است.