اعتراض به روش نمایندگان مجلس ایران برای نقد دولت

خبرگزاری مهر تذکرات شفاهی نمایندگان مجلس به دولت را غیرقانونی ارزیابی کرده و نوشته است که نمایندگان باید تذکرات خود را به صورت کتبی به هیات رئیسه ارائه دهند و در صحن علنی مجلس آن را مطرح کنند.

به نوشته این خبرگزاری، بر اساس آئین نامه های داخلی مجلس، نمایندگان می توانند از "تذکرات کتبی، نطق های پیش از دستور، طرح سئوال از مقامات اجرایی و استیضاح" استفاده کنند و مقامات اجرایی کشور نیز فرصت پاسخگویی به این تذکرات را دارند.

پیش از این علی لاریجانی رئیس مجلس نیز تذکرات شفاهی نمایندگان را غیرقانونی دانسته بود اما گزارشها نشان می دهد که برخی نمایندگان تذکرات خود را که به صورت مستقیم از رادیو پخش می شود، به صورت شفاهی از مقامات اجرایی مطرح می کنند.

برخی نمایندگان نظیر حسین سبحانی نیا عضو هیات رئیسه مجلس می گوید که آئین نامه داخلی مجلس در بخش تذکرات شفاهی به مقامات اجرایی ساکت است و برای همین نمایندگان طرحی تصویب کردند تا امکان تذکر شفاهی به مقامات اجرایی وجود داشته باشد.

این عضو هیات رئیسه مجلس گفته که بر اساس این طرح توافق شده که شش نفر از نمایندگان در پایان جلسات علنی به قید قرعه بتوانند به مقامات اجرایی کشور تذکر دهند.

البته فوریت این طرح در مجلس تصویب شده و جزئیات آن هنوز در صحن علنی مجلس بررسی نشده است.