معاون وزیر کار: اعتصاب یک کلمه وارداتی است

مجتبی زارعی معاون اجتماعی و فرهنگی وزارت کار ایران می گوید که اعتصاب یک کلمه وارداتی است و کارگر ایرانی در تجربه سی سال گذشته به این نتیجه رسیده که "کارهای تخصصی را در سطح خیابان پیگیری نمی کند."

آقای زارعی در گفتگو با خبرآنلاین گفته که مطالبات صنفی جزو حقوق کارگران است و "قانون مجوز این کار را داده و بستر این کار هم دست وزارت کشور است."

معاون وزیر کار در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرآنلاین که در باره اعتراضات اخیر کارگران در پتروشیمی ماهشهر گفته که اصلا کارگران ایرانی ترک کار را اولویت ندیده اند و "حتی یک واحد تولیدی هم در اتفاقات بیش از یک سال گذشته کاری نکرده اند که در واقع ترک کار جلوه کند."

این در حالی است که گزارشهای زیادی در باره اعتراضات کارگران منتشر شده و حتی خبرنگار خبر آنلاین نیز به اعتراض کارگران کیان تایر اشاره کرده که "دست به تجمع زدند و ترک کار کردند و حتی خیابان را بستند."

معاون وزیر کار می گوید که "در مجموع خود کارگر به این تجربه بیش از سی ساله رسیده که کارهای تخصصی را در سطح خیابان پیگیری نمی کند. ممکن است که رسانه ها این را بخواهند دامن بزنند اما من با علم و اطلاع می گویم که این چنین نیست."