ساتیا سای بابا، رهبر معنوی هندی درگذشت

سری ساتیا سای بابا، یکی از مشهورترین رهبران معنوی هند در بیمارستان درگذشت.

وضعیت جسمانی او که هنگام مرگ 84 سال داشت، در سه هفته گذشته به دلیل ناراحتی قلبی و مشکلات تنفسی بسیار وخیم گزارش شده بود.

سای بابا، ماه گذشته در بیمارستانی در پوتاپارتی، شهر محل زندگی اش، بستری شد و با اینکه در ابتدا نشانه هایی از بهبود او دیده شد، اما پس از چندی حالش رو به وخامت گذاشت.

او میلیون ها مرید در سراسر جهان داشت.

مطالب مرتبط