قطع شبکه تلفنی درجنوب شرق افغانستان

براساس گزارش های بدست رسیده از افغانستان در چهار روز گذشته شبکه تلفنی بخشی از جنوب شرق افغانستان قطع بوده است .

این گزارش ها هم چنین حاکی است که در ولایت زابل خدمات تلفن های همراه هم از کار افتاده است .

یک فرمانده محلی طالبان می گوید که تحت فشار آن ها این خدمات قطع شده اند .

طالبان در گذشته هم گه گاه شرکت های تلفن را مجبور به قطع شبکه های تلفنی کردهکه تازه ترین مورد آن در ولایت هلمند بود .

شبکه تلفنی این ولایت هنوز کاملا وصل نشده است .