ولیعهد بحرین به مراسم ازدواج پرنس ویلیام نمی رود

ولیعهد بحرین گفته است که در مراسم ازدواج پرنس ویلیام نوه ملکه بریتانیا با کیت میدلتون که قراراست روزجمعه 29 آوریل برگزار شود شرکت نخواهد کرد.

ولیعهد بحرین با ابراز تاسف دلیل تصمیم خود را نا آرامی جاری در پادشاهی بحرین عنوان کرده است.

او گفته است که امیدوار بود اوضاع کشورش بهبود پیدا کند تا او بتواند در این جشن و سرور شرکت کند.

ولیعهد بحرین برای پرنس ویلیام و کیت میدلتو ن از سوی خود وکشورش آرزوی سعادت کرده است.