"بسیج کارگری یک میلیون عضو خواهد داشت"

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) به نقل از سرهنگ علیرضا لایق حقیقی، مسوول سازمان بسیج کارگری در یک نشست خبری گزارش می دهد که " تا پایان برنامه پنجم توسعه یک میلیون نفر عضو بسیج کارگری می شوند ."

به گزارش ایرنا سرهنگ لایق حقیقی در این نشست هم چنین گفته است "هدف بسیج کارگری کمک به دولت در اسلامی کردن فضای کار است ."

او در بخش دیگری از سخنان خود بسیج کارگری را بزرگترین تشکل کارگری ایران توصیف کرده و اظهار داشته است "سازمان بسیج کارگری می تواند تشکل های کارگری را به هم پیوند دهد ."