پرداخت غرامت بریتانیا به بازماندگان قربانیان افغان

بی بی سی مطلع شده است که وزارت دفاع بریتانیا به بازماندگان دست کم ۱۶۰ قربانی غیرنظامی افغان که طی چهار سال گذشته در عملیات این نیروها جان باخته اند، غرامت پرداخته است.

ارقامی که براساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بدست آمده همچنین نشان می دهد که درهمین مدت، برای بیش از ۲۵۰۰ ادعای تخریب املاک نیزغرامت پرداخته شده است.