ادامه درگیری های در شهر مصراته لیبی

گزارش ها از ادامه درگیری ها در شهر تحت محاصره مصراته، واقع در غرب لیبی حکایت دارد.

یک روزنامه نگار بریتانیایی فعال در این شهر به بی بی سی گفته است که صدای انفجارهای پراکنده و تیراندازی شنیده است.

به گفته او، به نظر می رسد که نیروهای سرهنگ قذافی کنترل سه ناحیه از چهار ناحیه ای که پیشتر در اختیار داشتند را در دست گرفته اند.

مخالفان می گویند که نیروهای حکومتی مرکز شهر را به شدت بمباران کرده اند.

دولت لیبی شنبه گفته بود که عملیات در مصراته را متوقف کرده است.