تاریخ محاکمه اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام شد

محاکمه چهار عضو بازداشتی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه که به اتهامات امنیتی بازداشت شده اند از روز 21 اردیبهشت در محاکم قضایی جمهوری اسلامی آغاز می شود.

سایت کلمه به نقل از اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد گزارش کرده است که اولین جلسه محاکمه غلامرضا غلامحسینی، یکی از چهار عضو بازداشت شده این سندیکا، در روز 21 اردیبهشت در دادگاه انقلاب شهریار برگزار می شود، محاکمه مرتضی کمساری و علی نظری از روز 31 اردیبهشت در دادسرای کارکنان دولت صورت می گیرد و رضا شهابی از روز 4 خرداد ماه در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه می شود.

به نوشته این سایت، اگرچه به این افراد اتهامات امنیتی وارد شده اما "تنها جرم اصلی و واقعی آنان، دفاع از حقوق کارگران و به خصوص حق آنها برای فعالیت صنفی است."

قوانین جمهوری اسلامی به کارگران اجازه می دهد خواست های خود را در چارچوب شوراهای اسلامی کار، متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرما، مطرح کنند اما برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، تشکیل اتحادیه های کارگری و برخورداری کارگران از حق اعتصاب در این قوانین پیش بینی نشده است.