سخنگوی حامد کرزی فرارطالبان را فاجعه خواند

وحید عمر سخنگوی حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان فرار صدها زندانی را یک فاجعه خوانده و گفته است که نشان دهنده نقض تدابیرامنیتی است .

قریب به پانصد زندانی طالبان از طریق تونلی که حفرکرده بودند از زندان قندهار گریختند .

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می گوید فراری دادن زندانیان طالبان از زندان قندهار، یک "برنامه پنج ماهه" بود که سرانجام با "موفقیت" انجام شد.