آمریکا تحریم سوریه را بررسی می کند

آمریکا اعلام کرده است که در واکنش به آن چه مقام‎های آمریکایی خشونت بی رحمانه دولت سوریه علیه مردم این کشور خوانده‎اند، در حال بررسی تحریم‎هایی هدفمند علیه دولت سوریه است.

تامی ویه‎تور، یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در حال بررسی گزینه هایی است تا نشان دهد چنین رفتاری از سوی دولت سوریه غیرقابل قبول است.

این سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا افزود که درخواست مردم سوریه برای داشتن آزادی بیان باید شنیده شود .

پیشتر یک مقام دیگر آمریکائی از بررسی گزینه هایی نظیر مسدود کردن دارایی‎ها و منع رابطه بازرگانی با سوریه خبرداده بود .