تیراندازی به تظاهرکنندگان شهر تعز یمن

نیروهای امنیتی یمن در شهر تعز برای متفرق کردن هزاران تظاهر کننده که خواستار کناره گیری فوری علی عبدالله صالح رئیس جمهوری بودند به روی آنها آتش گشودند .

به گفته شاهدان عینی نیروهای امنیتی تظاهرکنند گان را از هر طرف هدف تیراندازی و گاز اشک آور قراردادند و ده نفر را زخمی کردند .

تظاهرکنند گان یمنی از پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر این که علی عبدالله صالح در قبال مصون ماندن از محاکمه ظرف یک ماه دیگر از مقام خود کناره گیری کند خشمگین شده اند.